ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την τεχνογνωσία της εταιρείας και την πολυετή μελέτη στην ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ασφαλίζουμε αποτελεσματικά τους βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους του τόπου μας. Τα πρωτοποριακά μας προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης απευθύνονται σε κάθε μέγεθος και είδος επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

  • Θέλουν να ασφαλίσουν το κτήριο ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους
  • Επιθυμούν τη μέγιστη προστασία της περιουσίας τους
  • Ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα ακίνητά τους και αποτελούν πηγή εσόδων

Χρήσιμες πληροφορίες και προϋποθέσεις ασφάλισης

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την χρήση/ είδος της κάθε επιχείρησης. Καλύπτει το ακίνητο, τις βελτιώσεις/  παρεμβάσεις επί του κτιρίου, ψευδοροφές, υαλοπίνακες, εγκαταστάσεις φωτισμού και κλιματισμού, διαχωριστικά, μοκέτες κ.λπ. αντικείμενα που είναι αναπόσπαστα μέρη του κτιρίου.

Καλύπτει επίσης τα έπιπλα και τον λοιπό κινητό εξοπλισμό του ακινήτου, τα μηχανήματα, ήτοι το μηχανολογικό εξοπλισμό των απαραίτητο για λειτουργία του, καθώς και τα εργαλεία, τα εμπορεύματα ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου, τα έτοιμα εμπορεύματα προς πώληση, τα ημιέτοιμα εμπορεύματα, που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους, καθώς και τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας τους, υπολογιζόμενα σε αξία κόστους, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.