ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μια αναγκαιότητα για την χώρα μας

Τα τελευταία χρόνια, η επιχειρηματική κοινότητα επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων στοχεύοντας σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον καταναλωτή, τις αγορές ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

lanca-fotoboltaika-asfalisi

Ένα τυπικό Φωτοβολταϊκό  σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρονική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία.

Μία τυπική Φ/Β συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας στα φωτοβολταϊκά και η εταιρεία μας  σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες είναι δίπλα στον ιδιώτη αλλά και τον επιχειρηματία με τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης.

Η Ασφάλιση των Φωτοβολταϊκών διακρίνεται σε δυο κατηγορίες

Κάλυψη κατά την ανέγερση

περιλαμβάνει:

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης για την διάρκεια κατασκευής-τοποθέτησης- συναρμολόγησης- συντήρησης σταθμού ή της μονάδας.

Κάλυψη κατά την λειτουργία

περιλαμβάνει:

Υλική απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένης μονάδας ή σταθμού καθώς επίσης και Απώλεια Μικτών Εσόδων συνέπεια ασφαλισμένης υλικής ζημιάς, λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς τη ΔΕΗ.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.