ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα συμβόλαια Ασφαλειών Κατά Παντός Κινδύνου, έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας έτσι στον ασφαλισμένο πλήρη κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων.

Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολαίων, από την οποία προκύπτει και το όνομά τους « Κατά Παντός Κινδύνου », είναι ότι ο ασφαλισμένος εξαρχής γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία του, με εξαίρεση κάποιες λίγες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία, είτε αφορούν τη φυσιολογική ή και αναμενόμενη φθορά του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, είτε κρίσιμα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο οδηγούν σε αναστολή της λειτουργίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως πχ είναι ο πόλεμος, η επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας ή η πυρηνική ενέργεια, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης από την πλευρά του ασφαλισμένου κ.λ.π.

Εξειδικευμένα προγράμματα κατά παντός κινδύνου

Ανέγερση οικοδομών CAR

Εργολάβων / Έργων

Συναρμολόγησης εγκαταστάσεων –εξοπλισμού

Μηχανικών Βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Επιπλέον προγράμματα ασφάλισης

Χρηματικών απωλειών (ληστεία ταμείου, κλοπή χρηματοκιβωτίου, μεταφορά χρημάτων)

Απιστίας υπαλλήλων

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.