ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, όπως ένα τροχαίο ατύχημα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για εσάς και την επιχείρησή σας, όταν οι ιδιοκτήτες των εμπορευμάτων απαιτήσουν αποζημίωση.

Ως μεταφορέας, γνωρίζετε ότι από το 2011, βάσει νόμου, είστε υποχρεωμένος να αποζημιώνετε τους πελάτες σας σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που μεταφέρετε υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους από εσάς.

Ασφάλιση ιδιόκτητων ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών

Ασφάλιση ιδιόκτητων ΦΔΧ Διεθνών Μεταφορών

Ασφάλιση μεταφορικών εταιρειών με ειδικότητα ΦΔΧ ( Εθνικές / Διεθνής Μεταφορές)

Ασφάλιση διαμεταφορικών εταιρειών

Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορέων της εταιρείας μας, σας επιτρέπουν, να έχετε ασφαλιστική κάλυψη για τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες, ζημιές που μπορεί να συμβούν στα εμπορεύματα που μεταφέρετε, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Οι βασικές καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν ζημιές που τυχόν θα συμβούν στα μεταφερόμενα εμπορεύματα από

Πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνό

Ανατροπή ή και πτώση του οχήματος σε βάραθρα

Σύγκρουση του οχήματος με άλλα μέσα μεταφοράς και πρόσκρουση του οχήματος, όχι του φορτίου σε σταθερά ή κινητά σώματα ή κατασκευές, εκτός από ρείθρο πεζοδρομίου, με την προϋπόθεση ότι η σύγκρουση αυτή αφήνει εμφανή και εξακριβωμένα σημάδια στο όχημα.

Πλημμύρα, καταιγίδα, κατακλυσμός, υπερχείλιση ποταμών και λιμνών, πτώση φράγματος, χιονοθύελλες, κατολισθήσεις χωμάτων και λίθων, χιονοστιβάδες, τυχαία πτώση άλλων σωμάτων στο οδικό δίκτυο, πτώση γεφυρών, καθιζήσεις δρόμων.

Προαιρετικά μπορούν να καλυφθούν και ζημιές στα μεταφερόμενα εμπορεύματα από

Ολική κλοπή του εμπορεύματος κατά την διάρκεια της οδικής μεταφοράς.

Διαβροχή του εμπορεύματος από γλυκά ή όμβρια ύδατα

Μικροζημιές (θραύσεις, χτυπήματα, γδαρσίματα και ροές υγρών)

Κίνδυνοι φορτοεκφόρτωσης

Μικροκλοπή και έλλειμμα

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.