ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από κινδύνους τους οποίους δεν μπορείτε να προβλέψετε, όπως εμπορικούς και πολιτικούς.

Συμβάλει στην κερδοφόρα ανάπτυξή σας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των αγοραστών σας και βελτιώνει την πελατειακή σας βάση. Επίσης, σας παρέχει την σιγουριά να επεκτείνεται τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες και να βελτιώσετε την πρόσβασή σας στην χρηματοδότηση, αφορά τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών.

Γνωρίζοντας ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν πάντα από πιθανή αφερεγγυότητα των πελατών, για διάφορους λόγους όπως επισφάλειες ή πτωχεύσεις, δημιουργήσαμε ασφαλιστήρια συμβόλαια Πιστώσεων μαζί με εταιρείες που εξειδικεύονται στην Ασφάλιση Πιστώσεων, για να μειώσουμε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τους πελάτες μας δομημένα με βάση τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

Η μεσιτική εταιρεία ασφαλίσεων Lanca Insurance σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό.

H Ασφάλιση Πιστώσεων βελτιώνει την πελατειακή σας βάση δια μέσω:

Πρόληψης των επισφαλειών

Βελτίωσης των πελατειακών σας σχέσεων

Βελτίωσης των τραπεζικών σας σχέσεων και της πρόσβασής σας στην χρηματοδότηση

Αυξημένης βεβαιότητάς σας για αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών

Σας παρέχει προηγμένη πληροφόρηση για τους κινδύνους των αγοραστών σας.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.