ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Εξασφαλιστείτε από τις συνέπειες ενός ατυχήματος

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Εξασφαλίστε στην οικογένειά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο, εάν κάποιο ατύχημα επηρεάσει τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη (πηγή :Ε.Σ.Υ.Ε.). Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Τα προγράμματα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος που σας προσφέρουμε, παρέχουν άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καλύπτοντας έτσι τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα σοβαρό ατύχημα στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό σας.

Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος της εταιρείας μας απευθύνονται σε άτομα από 16- 65 ετών και προσφέρουν κάλυψη για ατυχήματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Ξεκινώντας με βάση την κάλυψη θανάτου από ατύχημα μπορείτε μαζί μας να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης, επιλέγοντας το ύψος του κεφαλαίου που θα αποδοθεί σε περίπτωση θανάτου/ μόνιμης ολικής ανικανότητας και συμπληρωματικές καλύψεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που συνεπάγεται ο τρόπος ζωής και η επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση το προκαθορισμένο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καθώς και το επάγγελμά σας.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας προτείνει διάφορα προγράμματα ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος, με ιδιαίτερα προσιτό κόστος, τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές καλύψεις, ώστε να αντιμετωπίσετε όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ατύχημα (τροχαίο, εργατικό κ.λπ) για την υγεία ή και το εισόδημα σας.  

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.