ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Το Σκάφος είναι για ορισμένους, οι οποίοι έχουν αγάπη για τη θάλασσα, μεράκι εάν η χρήση του είναι ιδιωτική, για προσωπική αναψυχή και για κάποιους άλλους επάγγελμα εάν η χρήση του είναι επαγγελματική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και αυτούς που συνδυάζουν τη θάλασσα με τον Αθλητισμό.

Η Ασφάλιση Σκαφών στην Ελλάδα για Αστική Ευθύνη προς τρίτους είναι υποχρεωτική με βάση τον νόμο 2743/99 με υποχρεωτικές βασικές καλύψεις τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων καθώς και για πρόσκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα κάλυψης του σκάφους για καλύψεις που αφορούν τις ίδιες ζημιές του Σκάφους και Μηχανής (H&M – Hull & Machinery).

Στην Ελλάδα των συνολικών 131,940 τετρ. χλμ. τα 1,140 τετρ. χλμ. είναι ύδατα (131,940 ακτές). Η θάλασσα μπορεί να μας δώσει απόλαυση καθώς και μεγάλες συγκινήσεις αλλά είναι και γεμάτη απρόοπτα. Είναι όμορφη αλλά θέλει σεβασμό και ασφάλεια.

Επίσης υπάρχουν οι ασφαλίσεις :

  • Πλοίων

  • Νομικής προστασίας σκαφών και πλοιοκτήτη FDD

  • Πληρωμάτων πλοίων

  • Αστική ευθύνη πλοιοκτήτη – P&I

  • Αστική ευθύνη μαρίνας / επισκευαστή

  • Αστική ευθύνη κινδύνων πολέμου και απεργιών

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.