ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Οι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας καθιστούν την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικογενειακής μας ισορροπίας.

Κατά κανόνα, η ασφάλιση ταυτίζεται στο μυαλό όλων μας με σοβαρά, αιφνίδια και συχνά απρόβλεπτα περιστατικά που προκύπτουν στη ζωή μας και την ανατρέπουν ριζικά.

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Οι προτεραιότητες μιας οικογένειας εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

timeline_pre_loader

Καθημερινά τρέχοντα έξοδα

Υποχρεώσεις προς τρίτους

Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων

Πληρωμή φόρων κληρονομιάς

Πάγια και έκτακτα έξοδα

Η αποπληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων της οικογένειας (όπως στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, εφορία κλπ)

Η αποπληρωμή των εκτάκτων υποχρεώσεων της οικογένειας

Η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των παιδιών

Η διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής

Η διατήρηση των αγαθών που έχουμε αποκτήσει με τους κόπους μιας ζωής

 Ο έγκαιρος προγραμματισμός για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της οικογένειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά και θεμελιώδη βήματα για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού σχεδιασμού. Με την απόκτηση ενός Προγράμματος Ασφάλισης Ζωής εξασφαλίζετε το μέλλον της οικογένειάς σας, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει γι’ αυτούς. Η ασφάλιση ζωής είναι μια πράξη ευθύνης και φροντίδας για το μέλλον των αγαπημένων σας.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.