ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των νομίμων προστηθέντων του έναντι τρίτων, για οικονομική ζημιά που θα συμβεί από την συνήθη άσκηση του επαγγέλματός του και θα οφείλεται σε αμέλεια, λάθος ή παράληψη τους.

Ενδεικτικά προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ TOUR OPERATORS

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΞΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΤΕΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία μας επίσης προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για ιατρούς, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, λογιστές, ορκωτούς λογιστές, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και διαμεσολαβούντες σε ασφαλίσεις.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.