ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καθημερινά είναι πιθανόν να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.
Στην εταιρεία μας μπορείτε να είστε ήσυχοι για την ευθύνη σας απέναντί τους, επιλέγοντας κάποιο από τα προγράμματα αστικής ευθύνης που σας προσφέρουμε. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας στις Γενικές Ασφαλίσεις, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε προγράμματα για κάθε σας ανάγκη.

Τι είναι η αστική ευθύνη;

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (ΆΡΘΡΟ 914 ΑΚ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράληψή τους και είναι απόρροια αμέλειας.

Στην εταιρεία μας θα βρείτε καλύψεις Αστικής Ευθύνης για κάθε σας ανάγκη. Δείτε τα προγράμματα που σας προσφέρουμε και επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

lanca-oikogeneia-asfalisi (2)

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον ιδιώτη και τον οικογενειάρχη ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικογενειακό του προγραμματισμό ένα απρόοπτο ατύχημα. Αποζημιώνοντας άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του λόγο απροσεξίας.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι η κάλυψη αφενός δεν έχει περιορισμό χώρου και αφετέρου το πολύ μικρό κόστος.

Ενδεικτικά προγράμματα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΚΥΝΗΓΟΥ

lanca-astiki-euthini-epixeirisi

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι αγωγές για αποζημιώσεις σε βάρος επαγγελματιών για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Η εταιρεία μας, με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης προσφέρει στον επαγγελματία την σταθερότητα για την επίτευξη των στόχων του και την απαλλαγή του από την αβεβαιότητα για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην επιχείρησή του ένα τυχαίο και απρόοπτο που θα συμβεί εντός της επιχείρησης του και εν ώρα λειτουργίας της.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και την επιχείρησή του από απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με τυχόν σωματικές βλάβες ή και απώλεια ζωής καθώς και τις υλικές ζημιές αυτών που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ασφαλιστικό πρόγραμμα ανάλογο με την φύση της δραστηριότητας του ασφαλισμένου για πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων ευθύνης:

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ(ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ/ CAFE-BAR/ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΩΝ/ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΗΝΑΡΙΩΝ , ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

+ Αστική ευθύνη ιδιώτη
lanca-oikogeneia-asfalisi (2)

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον ιδιώτη και τον οικογενειάρχη ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικογενειακό του προγραμματισμό ένα απρόοπτο ατύχημα. Αποζημιώνοντας άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του λόγο απροσεξίας.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι η κάλυψη αφενός δεν έχει περιορισμό χώρου και αφετέρου το πολύ μικρό κόστος.

Ενδεικτικά προγράμματα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΚΥΝΗΓΟΥ

+ Αστική ευθύνη επιχείρησης
lanca-astiki-euthini-epixeirisi

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι αγωγές για αποζημιώσεις σε βάρος επαγγελματιών για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Η εταιρεία μας, με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης προσφέρει στον επαγγελματία την σταθερότητα για την επίτευξη των στόχων του και την απαλλαγή του από την αβεβαιότητα για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην επιχείρησή του ένα τυχαίο και απρόοπτο που θα συμβεί εντός της επιχείρησης του και εν ώρα λειτουργίας της.

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και την επιχείρησή του από απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με τυχόν σωματικές βλάβες ή και απώλεια ζωής καθώς και τις υλικές ζημιές αυτών που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ασφαλιστικό πρόγραμμα ανάλογο με την φύση της δραστηριότητας του ασφαλισμένου για πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων ευθύνης:

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ(ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ/ CAFE-BAR/ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΩΝ/ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΗΝΑΡΙΩΝ , ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.