ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και επίτευξης του στόχου. Οι σύγχρονες ελληνικές Επιχειρήσεις καθιερώνουν πλέον έμμεσες αμοιβές (Fringe Benefits), όπως εξάλλου και οι ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των καιρών.

Οι έννοιες άνθρωπος, συνεργάτης και ομάδα βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των αξιών που προσδιορίζουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της σύγχρονης, ανταγωνιστικής επιχείρησης. Μέσα από τη συνεργασία και τη συνεξέλιξη, οι στόχοι επιτυγχάνονται, οι δεσμοί δυναμώνουν, η ψυχολογία ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πρωταρχικό ζητούμενο για κάθε δυναμική, αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι τους, η διάθεσή τους για προσφορά, η ταύτισή τους με τον κοινό στόχο. Η έννοια υπάλληλος αντικαθίσταται από την έννοια συνεργάτης και η αλλαγή αυτή απαιτεί τα κατάλληλα κίνητρα και τη διαμόρφωση του ανάλογου περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει κανείς ότι η επιχείρηση για την οποία δίνει τον καλύτερό του εαυτό δεν είναι ένας απρόσωπος οργανισμός αλλά ενδιαφέρεται και φροντίζει για τους ανθρώπους της.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους και οι ανάγκες των ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη είναι φανερές, η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρίας- εργοδότη τους, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών. Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής Σύνταξης προσφέρει σιγουριά και εξασφάλιση στον εργαζόμενο και την οικογένειά του

Τι πετυχαίνει η Επιχείρηση με την Ομαδική Ασφάλιση;

Προστασία της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν
Παροχή συμπληρωματικής σύνταξης
Τόνωση και ενδυνάμωση της αίσθησης εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την Εταιρία
Συμβάλλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
Δημιουργεί προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα
Λειτουργεί αποτρεπτικά στην μετακίνηση ικανών στελεχών προς τον ανταγωνισμό
Ενισχύει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων ικανών στελεχών της αγοράς
Καλλιεργεί εταιρική ευθύνη και κουλτούρα στους εργαζομένους
Χαμηλό κόστος ασφάλισης συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης

Γιατί κερδίζει η Επιχείρηση;

Η Επιχείρηση με τη χρήση της Ομαδικής Ασφάλισης εκσυγχρονίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύει τη σχέση της με τους εργαζόμενους κατ’ έτος, πετυχαίνει θεαματική άνοδο παραγωγικότητας με μειωμένο επιχειρηματικό κόστος.

Από τα ακαθάριστα έσοδα των Επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για Ομαδική Ασφάλιση Ζωής του προσωπικού τους.

Η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.500 για κανέναν από τους ασφαλισμένους, όπως αυτό ανακαθορίστηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του νέου φορολογικού (Ν.3296/2004) (αρ.31 παρ.Ι. υποπ. δ.δ’ της περιπτ. α) του Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3091/02).

Πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες σας

Οι συνεργάτες σας μπορούν να απολαμβάνουν οικονομική προστασία για τους ίδιους και την οικογένειά τους και επιπλέον υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, με πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσηλευτήρια ως μέρος της ολοκληρωμένης κάλυψης από το πρόγραμμα υγείας που τους παρέχετε. Είναι δική σας επιλογή το αν θα εμπλουτίσετε τις παρεχόμενες καλύψεις, προσφέροντάς τους και συνταξιοδοτική κάλυψη. Οι συνεργάτες σας έτσι διασφαλίζουν ένα επιπλέον εισόδημα κατά τη συνταξιοδότησή τους, το οποίο διαχειρίζονται αυτοί όπως τους εξυπηρετεί.

Η εταιρεία μας μπορεί να σχεδιάσει το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης των εργαζομένων στην επιχείρησή σας, προσφέροντας ουσιαστικές ασφαλιστικές καλύψεις και μοναδικά προνόμια σε εσάς και τους συνεργάτες σας, σε ανταγωνιστικό κόστος

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.