ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Η ασφάλιση αεροσκαφών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την αεροπλοΐα αποτελεί έναν από τους πλέον εξειδικευμένους τομείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας και απαιτεί αναπτυγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία

Για όσους αγαπάνε τον αέρα και έχουν στην κατοχή τους αεροσκάφος φροντίζουμε να απολαμβάνετε το   αεροσκάφος σας, με απόλυτη αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς καθώς οι αεροπορικές εφαρμογές αποτελούν έναν από τους πλέον απαιτητικούς κλάδους ασφαλίσεων παγκοσμίως.

Κατηγορίες αεροπορικών ασφαλίσεων

Ασφάλιση σώματος αεροσκάφους

Ασφάλιση αθέτησης εγγύησης (προϋπόθεσης)

Ασφάλεια απώλειας χρήσης

Νομική ευθύνη έναντι επιβατών και αποσκευών τους ή έναντι φορτίου

Νομική ευθύνη προς τρίτους

Νομική ευθύνη αεροδρομίων

Αστική Ευθύνη προϊόντος (αεροσκάφους)

Ασφάλεια Απώλειας Πτυχίου και Προσωπικού Ατυχήματος για πληρώματα α/φ

Κίνδυνοι πολέμου

Επιπλέον, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρίες διαχείρισης αεροδρομίων, ανεφοδιασμού αεροσκαφών, συντήρησης αεροσκαφών, catering και αεροπορικών εταιριών. Παράλληλα η εταιρεία μας  παρέχει εξειδικευμένες ασφαλίσεις που αφορούν τη βιομηχανία των πτήσεων, καθώς και μια σειρά  άλλων ασφαλίσεων πάντα προσαρμοσμένων στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας και τις καλύψεις που παρέχονται σε αυτά επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.